Mengenal Nama Silsilah dalam Budaya Jawa

Posting : 10 Jul 2019Budaya Jawa terkenal dengan kebesaran budayanya sejak dahulu kala. Ada banyak keunikan filsafah, seni dan bahasanya. Seperti sebutan silsilah pada bahasa jawa pun banyak yang tidak mengetahui karna pada umumnya masyarakat kita hanya mengenal hingga 3-4 leluhur kita. Bapak/Ibu, kakek/nenek hingga buyut.

Berikut ini kami sajikan hingga garis keturunan atau pendahulu kita.

Wong jawa Kudu weruh asal usule lan leluhure...
Aja kok ujuk-ujuk langsung Nabi Adam AS.
Kudu "MIKHUL DHUWUR MENDHEM JERO"

Silsilah keturunan jawa ana 18

-Moyang ke-18. Eyang Trah Tumerah
-Moyang ke-17. Eyang Menya-menya
-Moyang ke-16. Eyang Menyaman
-Moyang ke-15. Eyang Ampleng
-Moyang ke-14.  Eyang Cumpleng
-Moyang ke-13. Eyang Giyeng
-Moyang ke-12. Eyang Cendheng
-Moyang ke-11. Eyang  Gropak Waton
-Moyang ke-10. Eyang Galih Asem
-Moyang ke-9. Eyang Debog Bosok
-Moyang ke-8. Eyang Gropak Senthe
-Moyang ke-7. Eyang Gantung Siwur
-Moyang ke-6. Eyang Udheg-udheg
-Moyang ke-5. Eyang Wareng
-Moyang ke-4. Eyang Canggah
-Moyang ke-3. Eyang Buyut
-Moyang ke-2. Eyang embah
-Moyang ke-1. Bapak / ibu

#Posisi Kita Sekarang

Urutan ke bawah :

-Keturunan ke-1. Anak
-Keturunan ke-2. Putu/cucu
-Keturunan ke-3. Buyut/cicit
-Keturunan ke-4. Canggah
-Keturunan ke-5. Wareng
-Keturunan ke-6. Udhek-udhek
-Keturunan ke-7. Gantung siwur
-Keturunan ke-8. Gropak Senthe
-Keturunan ke-9. Debog Bosok
-Keturunan ke-10. Galih Asem
-Keturunan ke-11. Gropak waton
-Keturunan ke-12. Cendheng
-Keturunan ke-13. Giyeng
-Keturunan ke-14. Cumpleng
-Keturunan ke-15. Ampleng
-Keturunan ke-16. Menyaman
-Keturunan ke-17. Menya-menya
-Keturunan ke-18. Trah tumerah.